TIL HÆLDNINGSTAGE - Tagparallel løsning

Respekten for tagoverfladens design og layout er afgørende for JUAL SOLAR A/S. Det er afgørende for os at bevare tagets oprindelige funktion og afvandingsevne samt at undgå tryk på tagets membraner såvel som på isoleringen. Derfor har vi valgt at hæve konsolsystemet op fra tagets overflade, så det kun er fastgjort til taget ved de 100 % vandtætte tagkonsoller.

Den parallelle tagløsning er på mange punkter baseret på det samme design som øst/vest-løsningen. Tagkonsollernes specifikationer er dog meget anderledes for installationen på sadeltag.

Den parallelle løsning er udviklet til skrå tage, og derfor er der ikke risiko for vandpytter ved penetrationspunkterne. Konsollen er optimeret til formålet.