Til hældningstag

JUAL SOLAR Tagkonsol til hældningstag.
En sikker, systematisk og fagteknisk korrekt løsning når der anvendes ansatsskruer, kipankre m.v. for fastgørelse på et koldt skråt tag med tagmembran.

Inddækning til hældningstag

ANVENDELSE:
Inddækningen er konstrueret med det formål at tilvejebringe en systematisk og fagteknisk korrekt løsning til skrå tagpaptage når der er valgt ansatsskruer eller lignende til fastgørelse. Det er muligt at anvende inddækningen til en skruestørrelse på op til 12mm samt ned til taghældninger på 1:5 (11,3°)°.
Ved anvendelse af inddækningen er det en forudsætning for tætheden, at der anvendes JUAL fastgørelses elementer. Herudover er det væsentligt, at det sikres, at inddækningen ikke placeres således, at, der ved normalt forekommende regnskyl, ikke opstuves vand op over inddækningen.


MATERIALE:
Flange: Rustfrit stål
Membran: Typen af den integrerede membran kan specificeres for hvert enkelt projekt.