2-lags bitumen

TAGKONSOL MED OVER- OG UNDERPAP
For effektiv og sikker fastgørelse af konstruktions-elementer eller installationer på 2-lags tagpap-baserede membransystemer på både kolde -og varme tage eksempelvis solceller, antenner eller lignende. Tagkonsollen kan, under hensyntagen til tagtype, anvendes på flade tage såvel som på bygninger med hældningstag.

INDBYGNING & LASTKAPACITET:
Ved løsningsfastsættelsen skal der tages hensyn til, hvilke kræfter der vil påvirke den enkelte tagkonsol således, at der opnås en hensigtsmæssig og effektiv installation. Nærmere information og værdier for dimensionering findes i det tekniske datablad.


MATERIALE:
Overdel:
Flange: Rustfrit stål
Konsoltop: Rustfrit stål
Membran: Typen af den integrerede overmembran kan specificeres for hvert enkelt projekt.
Underdel:
Flange: Forzinket stål
Membran: SBS underpap

Montagevejledning, koldt tag
Montagevejledning, varmt tag